/ Hakkımızda

Cihansoft 2014 yılında çok ortaklı bir şirket olarak kurulmuştur.
Dicle Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dicle Teknokent'te kurulan şirket Elektronik, İletişim, Güvenlik Sistemleri ve Prodüksiyon alanında hizmet vermektedir.

Cihansoft kurulduğu ilk yıldan itibaren Dicle Teknokent'te Yazılım Ar-Ge ve Elektronik Ar-Ge açmış, yazılım ve elektronik alanında Araştırma & Geliştirme çalışmalarına başlamıştır.

Şubat 2015 tarihi itibariyle Cihansoft Yazılım Ar-Ge ve Elektronik Ar-Ge'de çalışmak üzere UMEM Projesi kapsamında 12 kursiyer için eğitim programı başlatmış, İlk 20 günü teorik, sonraki 140 günü uygulamalı olmak üzere toplam 160 günlük olarak programlanan eğitimler kapsamnında başarılı kursiyerler Yazılım ve Elektronik Ar-Ge'de Cihansoft'ta istihdam edilmiştir.

Cihansoft web Tabanlı yazılım geliştirme konusunda bölgede lider firma olmayı başarmıştır. İş Dünyası, Devlet Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere pek çok yazılım ihtiyacına dönük çözüm geliştirmiş, bu amaçla AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini sürdürmektedir.

Cihansoft elektronik alanda dünyanın en yeni teknolojilerini takip etmekte, bu amaçla 2015 yılı içerisinde Dicle Teknokent'te merkezinde Elektronik Laboratuar kurmayı planlamaktadır. Bu kapsamda çeşitli projelerde değerlendirme ve kapsamlı eğitim faaliyetlerini en üst aşamaya taşıyacaktır.

Bu amaçla Dicle Üniversitesi'nden Öğretim Elemanları ve öğrencileri ile ortak proje çalışmalarında bulunmaktadır.

Şirket;
1- Bilişim Teknolojileri alanında;

A- Yazılım ve Donanım: Bilgisayar, mobil iletişim araçları ve diğer bütün elektronik araç ve cihazların donanım ve sistemlerinin, yazılım, program, otomasyon ve uygulamalarının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, yürütülmesi, yönetimi, bakım, onarım ve desteğinin sağlanması, eğitiminin verilmesi ile bunlardan bazıları veya tamamının yaptırılması, Bilişim Teknolojileri alanında gerekli olan her türlü cihazları ve yedek parçalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,

B- Veri Tabanı: Bilgi ve İletişim alanında her türlü bilgi ve veriyi toplamak, işlemek, dönüştürmek, saklamak, korumak, ağ sistemleri ve internet aracılığıyla bir yerden bir yere iletmekle son kullanıcıların hizmetine ve kullanımına sunmak ve bu işlemleri yaparken kullanılan iletişim teknikleri, elektronik cihaz, bilgisayar ve mobil araçlar dahil tüm bu teknolojileri kullanmak, araştırma ve geliştirilmesini (Ar-Ge) yapmak, üretmek, kullanım desteği, eğitimini vermek ile bunlardan bazıları veya tamamının yaptırılması,

C- e-Hizmetler: e-devlet, e-ticaret, e-marketing, e-eğitim gibi internet ve elektronik cihazların bir arada kullanımından meydana gelen her türlü alanda araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yapmak, yazılım hazırlamak, tasarlamak, üretmek, satın almak, kiraya vermek, kiralamak ile bunlardan bazıları veya tamamını yaptırmak,

D- Danışmanlık ve Hizmetler: Bilişim Teknolojileri sayesinde resmi kurum ve kuruluşlar ile firmalara iç verimlilik oranlarını yükseltmek, üretim maliyetlerini düşürmeki bilgiye hızlı ulaşmalarını sağlamak, küresel ölçekli rekabetlere girişebilmelerine olanak sağlamak, daha az ahata ile üretimlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, bütün bu konularda danışmanlık yapmak, fizibilite yapmak, raporlamak, eğitim vermek, firmalarda personel görevlendirmek ve bulundurmak ile bu konulardan bazıları veya tamamını yaptırmak, Bilişim Teknolojileri kapsamında kendi bünyesinde veya resmi kurum ve kuruluşlar ve firmalar ile ortak web tabanlı yayınlar (web sitesi) oluşturmak, kitaplar yayınlamak, dergiler çıkarmak, tv ve radyo programları hazırlamak, Web tabanlı reklamlar oluşturmak, bunları web tabanlı yayınlarda yayınlamak veya yaptırmak, Konusu ile ilgili okul ve kurslar açmak, eğitim konularında resmi veya özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

E- Bayilik: Bilişim Teknolojileri kapsamında ürettiği ürünler ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında bayilikler vermek veya almak,

F- Sunucu (Server) ve Alan Adı (Domain): Bilişim Teknolojileri kapsamında web tabanlı verilerin toplanması, işlenmesi ve internete bağlı ortamlarda ulaşılabilir olması amacıyla Sunucu (Server) hizmeti vermek, bu amaçla server bilgisayar ve donanımlarını satın almak, kurmak, kullanmak, yönetmek, desteğini sağlamak veya eğitimlerini vermek , Alan Adı (domain) satın almak, satmak, aracılık etmek, yönetmek, desteğini vermek,

2- Elektronik:
Her türlü elektronik ürün almak, satmak, üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, Her türlü elektronik ürünün yedek parça ve aksesuarlarını almak, satmak, pazarlamak ve ihraç etmek, Her türlü elektronik ürünün pazarlanacağı mağaza, market ve benzerlerini açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

3- İletişim:
Her türlü iletişim hizmetlerini vermek, iletişim hizmetleri verebilmek için yurt içinde ve yurt dışında iletişim şebekeleri, GSM şebekeleri kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, iletişim alanında gerekli olan her türlü cihaz, teçhizat, makine ve yedek parçaları almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iletişim alanında gerekli olan her türlü fizibilite, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini almak ve vermek,

4- Güvenlik Sistemleri:
Her türlü güvenlik sistemlerini kurmak, işletmek, kurulu bulunanları almak, güvenlik sistemleri yazılımlarını yapmak, güvenlik sistemleri konusunda her türlü eğitim, hizmet ve danışmanlığı yapmak, Güvenlik Sistemleri için gerekli olan cihaz, makine ve teçhizatlar ile yedek parçalarını almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

5- Prodüksiyon:
Her türlü reklam filmi, çizgi film, animasyon, müzik klibi, dizi film, sinema filmi ve benzerlerini yapmak ve yaptırmak, Bu alanda gerekli her türlü fizibilite, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile teknik desteğini almak ve vermeki, Prodüksiyon alanında gerekli olan her türlü cihaz, makine ve teçhizat ile yedek parçalarını almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek. Televizyon, radyo ve video programları hazırlamak, kısa ve uzun metrajlı filmler ile her türlü ses ve müzik üretimi yapmak,

6- Şirket amaç ve konusu ile ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin açacağı her türlü ihalelere katılmak, alınacak ihaleleri yapmak ve yaptırmak, Gerektiğinde şirket ihtiyaçlarının temini için ihaleler düzenlemek,

7- Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü bayilikler, distribitörler, acentelikler ve temsilcilikler almak ve vermek yetkisine sahiptir.

Bu içeriğe Ait Resimler